KONTAKT

Kontakt do nas

ul. Wolska 44a
Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo
Tel: 790 - 212 - 616
biuro.grahula@gmail.com

Poniedziałek - Czwartek: 12:00 - 21:30
Piątek: 12:00 - 00:00
Sobota: 12:00 - 01:00
Niedziela: 12:00 - 21:00

Numer konta do wpłaty na zadatek rezerwacyjny

49 1050 1012 1000 0022 3584 5357

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Zadatek Rezerwacyjny (Imię) (Nazwisko) (Data rezerwacji).
Każda wpłata na poczet rezerwacji, jest traktowana jako zadatek rezerwacyjny.

Informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych w kręgielni Grahula.

Kręgielnia Grahula dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kręgielnia Grahula z siedzibą Stanisławów Drugi ul. Wolska 44a, 05-119 Legionowo;
 2. Celem przetwarzania jest:
 • obsługa składanych zapytań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • rezerwacja toru do kręgli - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • realizacja umowy na usługi gastronomiczne - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • realizacja rezerwacji na miejsce/stolik/część lokalu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie Grahuli poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w Grahuli poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających na terenie Grahuli - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 1. Dane osobowe przechowywane będą:
 • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
 • dotyczące rezerwacji – do końca roku kalendarzowego, w którym to została złożona rezerwacja.;
 • dotyczące realizacji umowy o usługi gastronomiczne - przez okres 2 lat licząc od końca roku ,w którym miała miejsce usługa.;
 • przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
 • w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni.
 1. odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • zewnętrzne biuro rachunkowe;
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi, w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
 • odmową realizacji usługi gastronomicznej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi gastronomicznej.
 • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji toru do kręgli, stolika, usługi gastronomicznej.
 1. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Rezerwuj tor lub bilard online

ZAREZERWUJ ONLINE

Dla wygody uruchomiliśmy system rezerwacji online dla kręgielni i bilardu KREGIELNIA24.pl